Søk Musikk i Nordland om samproduksjon/oppdrag høst 2020/vår 2021

Klikk for stort bilde   

 

Samproduksjon er vår viktigste arbeidsform og vi ønsker å utvikle produksjoner gjennom og skape og produsere sammen med andre aktører. Vi bidrar også til å forsterke og løfte nettverket av musikkaktører rundt omkring i landsdelen og skaper kunstneriske pusterom på ulike arrangementer i lokalsamfunnet.

 

Vi søker derfor samarbeidspartnere for sesongen 20/21 med frist 15.november 2019.

 

Hva kan det søkes om?

 • For å forsterke og løfte et ensemble eller orkester.
 • For å utvikle en produksjon kunstnerisk sammen med oss.
 • For solistoppdrag til en konsert med lokalt medvirkende.
 • For innslag med vårt ensemble på markeringer/arrangementer.

 

Hva må søknaden inneholde?

 • En prosjektbeskrivelse av idéen, av arrangementet eller konserten som er planlagt.
 • Et budsjett. Legg ved et budsjett som gir oversikt over den økonomien dere tar med inn i samarbeidet.
 • En beskrivelse av dere som søkere.

 

Hvor mye koster det?

 • Vi fastsetter egenandel etter søkerens inntjeningsmuligheter og budsjettsituasjon.
 • Som hovedregel kr 1000,- pr. dag pr. musiker.
 • I samproduksjon avtaler vi fordelingsnøkkel mellom aktørene.

 

Hvordan foregår søknadsprosessen?

 • Send inn søknaden innen fristen til adm.leder Vibeke Forshaug: vibfor@nfk.no  
 • Vårt programråd behandler søknaden sammen med andre innkomne søknader.
 • Vi melder tilbake til dere om utfallet av den første runden av søknadsprosessen. Resultatet kan forventes i løpet av desember.
 • Vi går i dialog om økonomiske og produksjonsmessige vilkår og tilbyr ut fra dette en intensjonsavtale som kan vedlegges søknader som eventuelt skal sendes til andre finansieringspartnere.
 • Produksjonen får tildelt en produsent som følger opp videre samarbeid.

 

OM MUSIKK I NORDLAND

Musikk i Nordland er en konsertleverandør, en samarbeidspart for aktører og en kompetanseinstitusjon for arrangører. Sammen med våre søsterorganisasjoner i landsdelsmusikerordningen leverer vi fleksible tilbud med stor sjangerbredde som tilpasses reelle behov og utvikling.  

MiNensemblet er den utøvende delen av Musikk i Nordland, et profilert kammerensemblet med et bredt og spenstig repertoar.  Vi skaper store opplevelser på små og store steder. Vi er opptatt av kvalitet og kunstnerisk fornyelse, og opptrer med ulike besetninger fra duoer til fullt ensemble samt i co-produksjoner med andre.  

Musikk i Nordland er en del av Scene 8 der også Figurteatret i Nordland, Scenekunst i Nordland og UNG kulturproduksjon inngår. Vi er i alt 37 ansatte i Narvik, Stamsund og Bodø i tillegg til sceneinstruktører i flere regioner.