Om oss

Hva er Musikk i Nordland?

Klikk for stort bilde Musikk i Nordland er en del av Scene 8 i Nordland fylkeskommune som produserer kunst og kultur av høy kvalitet og fremmer kunstnerisk utvikling og fornyelse. Målet er å nå hele Nordland både med egenproduksjoner og i co-produksjon med andre. Musikk i Nordland med MiNensemblet er også en del av Landsdelsmusikerne i Nord-Norge (LiNN). Dette er en del av det kulturelle samarbeidet til de tre nordligste fylkene. LiNNs visjon er «Store opplevelser på små steder» Vi skal utvikle levende lokalsamfunn og vi skal gjøre det i samarbeid med andre! Det vil si at MiN kan fungere som en musikalsk og administrativ grunnmur i produksjoner eller løfte prosjekter som ikke lar seg gjennomføre uten vårt bidrag. Musikk i Nordland er konsertleverandør, en samarbeidspart for aktører og en kompetanse institusjon for arrangører. 

 

Offentlige konserter

Våre fast ansatte musikere utgjør det vi kaller MiNensemblet, og er, tør vi påstå, en av de fremste kammermusikkgruppene her til lands. Ikke bare holder MiNensemblet svært høyt kunstnerisk nivå, men sammensetningen av individuelt sterke strykere, blåsere og klaver byr på en besetningsallsidighet få andre grupper kan matche. Et typisk konsertår for MiNensemblet kan dermed dekke hele spekteret fra barokk- og tidligmusikk til samtidsmusikk og jazz.

 

Klikk for stort bilde

Samarbeid med andre organisasjoner

Sammen med våre søsterorganisjoner Kultur i Troms, Scene Finnmark og Nordnorsk jazzsenter, inngår vi i det som kalles Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN). Musikerne i MiNensemblet har derfor også betegnelsen landsdelsmusikere. Sammen står vi for mange spennende prosjekter og konserter, og er en viktig støttespiller for musikklivet i hele landsdelen. Utover dette samarbeider vi med aktører i både Sverige og Finland gjennom prosjektet Music On Top, hvor målet er musikkfaglig kompetanseutvikling på Nordkalotten.

Klikk for stort bilde

Musikertjenester

En siste, men intet desto mindre viktig, funksjon er Musikk i Nordlands musikertjenester. Dette er en søknadsbasert ordning hvor vi leier ut musikere til konserter, turnéer og andre liknende prosjekter i det frivillige musikkliv. Dette har ført til mange flotte og uventede musikalske møter, som i sin tur har spilt en viktig rolle i rekrutteringen av nye generasjoner musikere.